540-687-8898   100 E. Washington St., Middleburg, VA