540-687-8898   100 E. Washington Street, Middleburg, VA